Лекции по Философия на правото

Конспект с разработени теми и лекции по Философия на Правото /при Г. Бойчев/:

 1. Предмет на философията на правото.
 2. Съдържание на Философията на правото.
 3. Философия на правото и другите юридически науки.
 4. Историческо развитие на философията на правото.
 5. Причини и условия за възникване и развитие на правото.
 6. Философски определения за правото.
 7. Познавателно съдържание на правото.
 8. Право и справедливост.
 9. Правото като основна форма на социална свобода.
 10. Право и правна принуда.
 11. Право и нравственост.
 12. Естествени права и позитивно право.
 13. Граждански и политически права на човека.
 14. Право и интерес.
 15. Право и цел.
 16. Правна норма и оценка.
 17. Ценностите в правото и правото като ценност.
 18. Право и закон. Правовост. Легитимност на правото.
 19. Право и политика.

Върни се на:
Лекции от I-ви курс
Начална страница