Латински Език

Лекции по Латински език:

  1. 1-ва Лекция + упражнение
  2. 2-ра Лекция + упражнение
  3. 3-та Лекция + упражнение
  4. 4-та Лекция + упражнение
  5. 5-та Лекция + упражнение
  6. 6-та Лекция + упражнение
  7. 7-ма Лекция + упражнение
  8. 8-ма Лекция + упражнение
  9. 9-та Лекция + упражнение и информация за изпита