Общо учение за държавата (ОУД)

Лекции по Oбщо учение за държавата (ОУД):

1. Учение за държавата като наука
2. Понятие за власт. Държавна власт
3. Възникване на държавата
4. Принципи за народния суверинитет
5. Принципи за разделението на властите
6. Форми на държавата
8. Законодателна власт
9. Изпълнителна власт
10. Съдебна власт
11. Правосъдие и правораздаване
12. Политически смисъл на разделението на властите
13. Организационен смисъл на разделението на властите
14. Юридически смисъл на разделението на властите
15. Легитимност и легалност на държавната власт
16. Конституционно и законосъобразност
17. Учението за правова държава
18. Основни характеристики на правовата държава
19. Учение за гражданско общество
20. Държавата като юридическо лице
21. Държавата и правата на човека
22. Същността на конституционното правораздаване
23. Същност на демокрацията
24. Правни основи на демокрацията

Можете да намерите други материали за сваляне на същата тема ТУК!