Лекции по Право за 2-ри курс

 • Административно право и административен процес (АПАП)
 • Конституционно право
 • Международно публично право (МПП)
 • Гражданско право – обща част
 • Изборни системи
 • Миграционно право
 • Екологично право
 • Етически учения
 • Медийно право
 • Общинско право
 • Туристическо право
 • Сравнително конституционно право
 • Сравнително конституционно право (на английски език)
 • Информационно право
 • Правата на човека
 • Местно управление
 • Право на Европейския съюз
 • Парламентарно право
 • Правна психология
 • Всеобща история на държавата и правото
 • Българските административни и стопански институции през периода на Новата история“