17. Българско гражданство – определение. Правни последици от наличието на гражданство.

 

Гражданството е правна и политическа връзка между лицата и държавата, която има траен и устойчив характер.

Българското гражданство като обществено отношение има конкретно правно съдържание, което се проявява в:
– правото на българските граждани на местоживеене в страната;
– правото да не могат да бъдат изгонени от нея или предадени на друга държава;
– правото да напускат страната и да се завръщат;
– правото когато се намират в чужбина, да са под защита на държавата;
– те са носители на всички права и свободи;
– правото на участие в управлението на страната (да избират и да бъдат избирани; да гласуват при провеждане на референдум и др.);
– правото да заемат държавни длъжности;
– правото да осъществяват предоставените им политически права.

Лицата, които притежават двойно гражданство, се наричат бипатриди, а лицата без гражданство – апатриди. Бипатридите с българско гражданство се третират еднакво с всички останали български граждани с две изключения, които се отнасят до пасивното избирателно право и са свързани с изискването за лоялност единствено към българската държава. Двойното гражданство е предвидено като условие за неизбираемост на кандидатите за президент и за народни представители.

Двойното гражданство може да възникне при деца, родени от смесени бракове, при осиновяване, при сключване на брак между граждани от различни държави, при натурализация и при възстановяване на гражданство.