Лекции за 4-ти курс по Право

 • Данъчно право
 • Търговско право
 • Семейно и наследствено право
 • Трудово право
 • Юридическа етика
 • Административоправен статут на гражданите и организациите
 • Европейско право в областта на обществените поръчки (английски език)
 • Конкурентно право
 • Право на интелектуална собственост
 • Криминология
 • Устройство на територията
 • Търговска несъстоятелност
 • Банково право
 • Борсово право
 • Наказателно право (особена част)
 • Съдебни експертизи
 • Застрахователно право
 • Корпоративни финанси
 • Правна защита на конкуренцията
 • Правна защита на потребителите
 • Международно наказателно право